வணக்கம், இன்று உலகளவில் சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கட்டவர்கள் அதிகம் பேர்…