Denne filmen er fra en serie av sju filmer med viktige temaer fra retningslinje for diabetes. Målgruppen er primært fastleger. 1.