Kya Diabetes Ko Rok saktey hai? | Dr Sweta Budyal #shorts.