Aired: October 1, 2016 Hindi na bago sa pandinig ng mga Pilipino ang diabetes. Kung hindi magkakaroon ng kontrol ang isang …