Maraming sintomas ang diabetes na hindi alam ng karamihan kaya’t ang akala nilang simpleng sugat at pananakit ng ilang parte …