Ang Diabetes ay seryosong sakit na nakakaapekto sa maraming mamamayan. Sa mga taong may Type 2 Diabetes, mayroong walong (8) depekto na maaari …